Tutorials : วิธีเปลี่ยนฟอนต์ให้ดูย้อนยุคแบบวีดีโอเทป VHS 80s ด้วย Photoshop

วันนี้เราจะพาย้อนไปในปี 80s กับเอฟเฟกที่เรียกว่า VHS (Video Home System) หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือวีดีโอเทป คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันเห็นหรือไม่ทันใช้ แต่ยังคงได้เห็นมันกับงาน Artwork หรืองานวีดีโอต่าง ๆ เพราะถึงจะผ่านมากี่ยุคสมัยแล้วก็ตาม แต่มันยังคงเป็นเทคนิคที่ยังคงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 1

สร้างฟอนต์สไตล์แบบที่เราขึ้นมาในที่นี้เราเลือกสีขาวและใช้พื้นหลังสีดำ

 

ขั้นตอนที่ 2

ให้ Duplicate Layer ขึ้นมา 3 และทำการเปลี่ยนชื่อกันลืม โดยเราจะใช้เป็นสี RGB ก็คือ แดง เขียว และน้ำเงิน จากนั้นให้คลิกขวาเลือก Rasterize Type

 

ขั้นตอนที่ 3

3.1 เลือกที่ Layer ที่สอง (Red) ไปที่ Image > Adjustments > Levels ที่ Channel เลือก Green ลด Output Levels จาก 255 ให้เหลือ 0 และเลือกที่ Channel Blue ลด Output Levels จาก 255 ให้เหลือ 0

3.2 เลือก Layer ที่สาม (Green) ไปที่ Image > Adjustments > Levels ที่ Channel เลือก Red ลด Output Levels จาก 255 ให้เหลือ 0 และเลือกที่ Channel Blue ลด Output Levels จาก 255 ให้เหลือ 0

3.3 เลือก Layer ที่สาม (Blue) ไปที่ Image > Adjustments > Levels ที่ Channel เลือก Red ลด Output Levels จาก 255 ให้เหลือ 0 และเลือกที่ Channel Green ลด Output Levels จาก 255 ให้เหลือ 0

 

ขั้นตอนที่ 4

เลือก Layer ทั้งสามสีและไปที่ Blending Mode เลือก Exclusion

 

ขั้นตอนที่ 4

ให้ขยับทั้งสาม Layer ตามความเหมาะสม

 

 ขั้นตอนที่ 5

เลือก Layer Blue ไปที่ Filter > Blur > Gaussian Blur ปรับ Radius 2

 

 ขั้นตอนที่ 6

ดาวน์โหลดพื้นหลัง Signal Tv ที่ชอบหรือเพิ่ม Noise ที่พื้นหลังตามความชอบ

 

ขั้นตอนที่ 8

ใช้เครื่องมือ Rectangular Marquee หรือกด M เพื่อตัดครึ่งฟอนต์และขยับออกจากกัน จากนั้นสร้างเส้นตรงสีขาวเพื่อคั่นระหว่างกลางรอยขาด

 

ขั้นตอนที่ 9

ที่ Layer เส้นตรงเปิด Layer Style เลือก Outer Glow ปรับค่าตั้งความเหมาะสม

 

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ฟอนต์สไตล์วีดีโอเทป VHS แล้ว และในครั้งต่อไปเราจะหา Action สำหรับ Photoshop มาแจกฟรี เพื่อที่จะช่วยลดระยะเวลาในการสร้างเอฟเฟกแต่ละอย่างด้วยตัวเอง