หน้าต่างที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ด้วยกลิ่นอายของ Culture ที่แสดงออกผ่านสถาปัตยกรรม

ศิลปะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามาหลายยุคสมัยและบางสิ่งถูกแทรกซึมมาในชีวิตประจำวัน หรือตั้งแต่แรกเกิด จนทำให้เราไม่ทันสังเกต อย่างเช่นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ผ่านกระบวนการออกแบบ ที่เราชินจนมองข้ามไป สถาปัตยกรรมเหล่านี้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษ์ของแต่ละประเทศ

สถาปัตยกรรมที่ใกล้ตัวเราที่สุดอย่าง “บ้าน” ก็ยังคงเป็นอีกสิ่งที่แสดงออกถึงศิลปะ วัฒนธรรม ได้ในทุกดีเทล แม้แต่หน้าต่าง ที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงส่วนประกอบเล็ก ๆ ของบ้าน แต่มันกลับแสดงออกถึงภูมิสถาปัตย์ของประเทศนั้น ๆ ได้อย่างแนบเนียน ผ่านกระบวนการออกแบบเป็นศิลปะที่มีกลิ่นอายของประเทศนั้น ๆ ลองดูกันว่าหน้าต่างของแต่ละประเทศจะเล่าเรื่องราวของความเป็นมาหรือรสนิยมของคนประเทศนั้นได้อย่างไร

All images © Andre Vicente Goncalves