หน้าต่างที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ด้วยกลิ่นอายของ Culture ที่แสดงออกผ่านสถาปัตยกรรม

ศิลปะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามาหลายยุคสมัยและบางสิ่งถูกแทรกซึมมาในชีวิตประจำวัน หรือตั้งแต่แรกเกิด จนทำให้เราไม่ทันสังเกต อย่างเช่นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ผ่านกระบวนการออกแบบ