Neon Illustrations งานที่ทำออกมาได้ครบทุกอารมณ์

“ไฟหว่อง” แสงไฟจากไฟนีออนสีต่าง ๆ ที่ถูกสาดใส่วัตถุทำให้ได้ภาพที่น่าสนใจ สีของไฟนีออนที่นิยมนำมาใช้ส่วนใหญ่จะเป็น แดง, น้ำเงิน หรือ ม่วง เป็นส่วนใหญ่