‘TYPO จากร่างกาย’ เมื่อตัวหนังสือมาจากอวัยวะ เส้นผม และการยิงกระต่าย

ปกติดีไซเนอร์จะมีฟอนต์ให้เลือกใช้สำหรับออกแบบหลายตระกูล แต่ใช่ว่าการออกแบบฟอนต์จะต้องมาจากการวาดเขียนเสมอไป ลองมาดูกันว่านอกจากฟอนต์ธรรมดาที่เราใช้แล้ว ถ้าโลกนี้ไม่มีกระดาษปากกาหรือไม่ใช้นิ้วเขียน เราจะสร้างสรรค์ฟอนต์จากอะไรได้อีก