Benjamin Ewing เป็นช่างภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความธรรมชาติของมนุษย์

Benjamin Ewing เป็นช่างภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความธรรมชาติของมนุษย์และความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในความผิดพลาด ผลงานของเขาเน้นที่การล้อเลียนความรู้สึกผ่านการใช้สีและแสงในภาพถ่าย

การเอาชนะความสมบูรณ์ในชีวิตเป็นขั้นตอนการปลดปล่อยสำหรับผลงานที่สร้างโดย Benjamin Ewing โดยผลงานเหล่านี้สะท้อนความอิสรภาพในการทำผิดพลาด โดยการนำความไม่คาดฝันมาเป็นสิ่งที่สวยงามในภาพถ่าย

ติดตามเรื่องราวและผลงานศิลปะที่น่าสนใจจากพวกเราในแต่ละวันได้ที่

Facebook : Portjolio
Website : Portjolio
Instagram : Portjolio