IN EXTREMIS ภาพสะท้อนความถดถอยในโลกที่บิดเบี้ยว

โปรเจกต์ IN EXTREMIS บอกเล่าการการยึดติดสิ่งของและร่างกายที่บิดเบี้ยว ผลงานภาพถ่ายจาก Sandro Giordano ชาวอิตาลี สะท้อนความหลงใหลของวัตถุนิยมของแต่ละคน

Sandro Giordano เริ่มต้นการเดินทางทางศิลปะของเขาที่ “Istituto per la Cinematografia e la Televisione Roberto Rossellini” ในกรุงโรม ซึ่งเขาศึกษาการออกแบบฉาก หลักจากเรียนจบ Sandro Giordano ได้เริ่มต้นเข้าสู่วงการการละครเวที ทำงานเป็นวิศวกรแสงและเสียงในโรงละครโรมันหลายแห่ง

ปี 1993 ศึกษาและเรียนการแสดงที่โรงเรียนเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในกรุงโรม ในปีถัดมาถือเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพการแสดงของเขา เขาร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดังอย่าง Luciano Melchionna และ Giancarlo Cobelli บนเวที และ Dario Argento, Davide Marengo, Carlo Verdone และ Melchionna อีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องนี้

เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2013 ได้เริ่มทำโปรเจ็กต์การถ่ายภาพของเขาที่มีชื่อว่า IN EXTREMIS (ร่างกายที่ไม่เสียใจ) เขาเล่าเรื่องราวของโลกที่ค่อย ๆ ถดถอย โดยจับภาพชีวิตของคนธรรมดา ๆ ที่ถูกครอบงำด้วยความหลงใหลและทรัพย์สมบัติของพวกเขา

ติดตามเรื่องราวและผลงานศิลปะที่น่าสนใจจากพวกเราในแต่ละวันได้ที่

Facebook : Portjolio
Website : Portjolio
Instagram : Portjolio