Neon Illustrations งานที่ทำออกมาได้ครบทุกอารมณ์

ช่วงขณะหนึ่งเทรนด์ภาพถ่ายที่ใช้ไฟนีออนทำให้เกิดภาพที่บางคนเรียกมันว่า “ไฟหว่อง” แสงไฟจากไฟนีออนสีต่าง ๆ ที่ถูกสาดใส่วัตถุทำให้ได้ภาพที่น่าสนใจ สีของไฟนีออนที่นิยมนำมาใช้ส่วนใหญ่จะเป็น แดง, น้ำเงิน หรือ ม่วง เป็นส่วนใหญ่

นอกจากจะเป็นที่นิยมในวงการภาพถ่ายแล้ว สำหรับสายวาดเขียนก็เป็นที่นิยมเหมือนกัน Tony Skier เป็นศิลปินจากประเทศ Ukraine ซอฟเแวร์หลัก ๆ ที่เขาใช้ทำผลงานชิ้นนี้ก็คือ Adobe Photoshop, Brush และ After Effects เป็นต้น ซึ่งงานของเขาผมพูดได้เลยว่าครบทุกอารมณ์จริง ๆ

หากใครอยากแบ่งปันผลงานศิลปะของคุณให้ทุกคนได้รู้จัก ก็สามารถส่งมาหาเราได้ที่อีเมลล์ [email protected] เราจะทำให้ผลงานของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น