Cities of Colours

ตัวย่อเป็นถือสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง แต่ที่จะเล่าให้ฟังกันในวันนี้คือ ตัวย่อของเมืองต่าง ๆ ที่ผสมผสานงานศิลปะเข้าไปและทำออกมาเป็นโปสการ์ด การเล่าเรื่องราวของเมืองแต่ละเมืองผ่านตัวอักษรเพียงไม่กี่ตัวให้สื่อออกมาได้ชัดเจนและเห็นชัดถึงองค์ประกอบที่สำคัญของเมืองนั้น ๆ

Credits : sailhostudio.com