Suzanne Saroff

Suzanne Saroff ศิลปินสาวจากนิวยอร์กเปลี่ยนสิ่งของทั่วไปในชีวิตประจำวันให้ดูเหมือนมาจากอีกมิติ ด้วยการยิงเลนส์กล้องผ่านแก้วน้ำจนได้รูปทรงบิดเบี้ยวสุดเพี้ยน