สัญลักษณ์ USB ที่เราเห็นอยู่ทุกวัน มันหมายถึงอะไรกันแน่?

สัญลักษณ์ USB ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ มันคืออะไร สามง่ามที่ปลายเป็นรูปทรงเรขาคณิตเหล่านั้น กำลังจะบอกอะไรเรา ก้มมอง Device ของคุณสักชิ้น เพ่งพิจารณาให้ดี แล้วกระโจนเข้าสู่ห้วงของความสงสัยไปพร้อมกัน