OK, Computer: Radiohead 20 กว่าปีผ่านไป ใครเป็นคนพูดว่าโอเค?

OK, Computer นำพามาซึ่งชื่อเสียงให้กับพวกเขา และนำพาความสงสัยมาให้เราด้วยเช่นกัน ว่าวลีนั้นมันหมายถึงอะไร? ใครเป็นคนพูดมันออกมา?