5 Apps ดูแล Mental Health ในวันที่ต้องใจดีกับตัวเองให้มาก ๆ

แอปฯเหล่านี้คงช่วยดูแลกันได้แค่เบื้องต้น หากใครที่สงสัยหรือมีปัญหา Mental Illness การไปพบแพทย์ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีและถูกต้องที่สุดสำหรับการรับมือเรื่องนี้